ΑΤΟΜΙΚΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΦΗΒΩΝ

Η εφηβεία αποτελεί μια μεταβατική περίοδο κατά τη διάρκεια της οποίας συμβαίνουν πολλές αλλαγές τόσο στο σώμα, όσο και στις γνωστικές και συναισθηματικές λειτουργίες του ατόμου. Συνήθη θέματα που ενδέχεται να παρουσιαστούν είναι: συναισθηματικές δυσκολίες, ζητήματα σεξουαλικότητας, δυσκολίες στη σχολική προσαρμογή, εθισμός στο διαδίκτυο, διατροφικές διαταραχές,  αυτοτραυματισμοί, καταθληπτικά συμπτώματα, δυσκολίες στις σχέσεις, ανεξέλεγκτος θυμός, πένθος κ.α. 

Οι αλλαγές στον τρόπο που σκέφτεται και αντιδρά ο έφηβος συχνά προκαλούν σύγχυση και άγχος τόσο στον ίδιο όσο και στους γονείς οι οποίοι δεν γνωρίζουν πως να τον διαχειριστούν. Αν και συνήθως αναφερόμαστε σε μια περίοδο κρίσης για τον έφηβο, η κρίση αυτή αφορά συνήθως ολόκληρη την οικογένεια.    

Ένας έφηβος μπορεί να μπει σε θεραπευτική διαδικασία κατόπιν δικής του επιθυμίας, με σκοπό να βοηθηθεί στη διαπραγμάτευση όλων των θεμάτων που αφορούν στην ηλικία του. Απαραίτητη όμως προϋπόθεση για την έναρξη της ψυχοθεραπευτικής διαδικασίας είναι η συναίνεση των γονιών του.

Οι συνεδρίες διαρκούν 60 λεπτά, ωστόσο η συχνότητά τους είναι μια καθαρά εξατομικευμένη υπόθεση και ορίζονται μετά από συνεννόηση του θεραπευόμενου και του θεραπευτή, με βάση το αίτημα και τις ανάγκες του πρώτου.