ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η οικογένεια αποτελεί τον πρώτο κοινωνικό πυρήνα, μέσα στον οποίο πλάθεται η προσωπικότητα μας. Κάθε οικογένεια είναι μοναδική και έχει τη δική της δομή και τον δικό της κώδικα επικοινωνίας. Τα μέλη μιας οικογένειας βρίσκονται σε συνεχή αλληλεπίδραση. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, η συμπεριφορά του ενός, να επηρεάζει και να επηρεάζεται από τη συμπεριφορά των υπολοίπων. Καθώς οι οικογένειες εξελίσσονται, βιώνουν κρίσιμες περιόδους, κατά τις οποίες οι νέες συνθήκες απαιτούν να υπάρξει αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο τα μέλη τους αλληλεπιδρούν. 

Στις οικογενειακές συνεδρίες στόχος είναι να αξιοποιηθούν οι δυνατότητες όλων, να προωθηθεί η επικοινωνία και η κατανόηση ανάμεσα στα μέλη και να βοηθηθεί η οικογένεια στο σύνολό της. Συνήθη αιτήματα που φέρνουν οι οικογένειες είναι: η δυσκολία στην επικοινωνία, διαχείριση πένθους, διαζυγίου, εξαρτήσεις, εντάσεις, ζητήματα συμπεριφοράς των παιδιών κ.α.

Η οικογενειακή θεραπεία μπορεί να γίνει σε συνδυασμό με ατομική θεραπεία. Οι συνεδρίες διαρκούν 90 λεπτά. Μπορούν να λάβουν μέρος όλα ή και κάποια μέλη της οικογένειας. Η σύνθεση εξαρτάται από τη φύση του ζητήματος, τις σχέσεις ανάμεσα στα μέλη, αλλά και από το τι είναι πιο βοηθητικό την δεδομένη χρονική στιγμή για την οικογένεια.

Οι συνεδρίες διαρκούν 90 λεπτά, ωστόσο η συχνότητά τους είναι μια καθαρά εξατομικευμένη υπόθεση και ορίζονται μετά από συνεννόηση των θεραπευόμενων και του θεραπευτή, με βάση το αίτημα και τις ανάγκες των πρώτων.