ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΓΟΝΕΩΝ

Η συμβουλευτική γονέων απευθύνεται:
  • Σε γονείς που έρχονται προληπτικά προκειμένου να αντιμετωπίσουν κάποιες επερχόμενες αλλαγές, όπως ένα διαζύγιο, μία απώλεια κ.α.
  • Σε γονείς που επιθυμούν να λάβουν υποστήριξη αναφορικά με την διαχείριση του παιδιού τους στην καθημερινότητα και πιθανές δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίζει.
  • Σε γονείς που το παιδί τους παρακολουθεί πρόγραμμα ψυχολογικής υποστήριξης έτσι ώστε να συμβάλλουν και εκείνοι στην εξέλιξη της θεραπευτικής διαδικασίας.

Βασικός στόχος της συμβουλευτικής γονεών είναι η υποστήριξη και ενδυνάμωση του πολύπλευρου και απαιτητικού ρόλου που κατέχουν ως «γονείς». Πρόκειται για μια θεραπευτική διαδικασία κατά την οποία ο γονιός μέσα σε κλίμα ειλικρίνειας, ασφάλειας και αποδοχής εκφράζει και επεξεργάζεται προβληματισμούς και ανησυχίες αναφορικά με το παιδί του και τη μεταξύ τους σχέση. Ο θεραπευτής βοηθάει τους γονείς να παρατηρήσουν τον τρόπο που αλληλεπιδρούν με το παιδί τους και να νοηματοδοτήσουν με διαφορετικό τρόπο τις αντιδράσεις του. Οι συνεδρίες συμβουλευτικής μπορούν να πραγματοποιούνται με τους δύο γονείς ή με τον έναν γονέα. 

Οι συνεδρίες διαρκούν 60 λεπτά, ωστόσο η συχνότητά τους είναι μια καθαρά εξατομικευμένη υπόθεση και ορίζονται μετά από συνεννόηση του θεραπευόμενου και του θεραπευτή, με βάση το αίτημα και τις ανάγκες του πρώτου.