ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΑ ΤΕΣΤ

Στο γραφείο μου, παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης και ερμηνείας των , WISC-V και WAIS-IV.

Tα τεστ χορηγούνται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ από ψυχολόγους με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, που έχουν λάβει την εξειδικευμένη εκπαίδευση στη χρήση και ερμηνεία των τεστ στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

Ενημερωθείτε για το κόστος χορήγησης και ερμηνείας των παραπάνω δοκιμασιών συμπληρώνοντας την φόρμα επικοινωνίας ή καλώντας στο τηλέφωνο επικοινωνίας του γραφείου.